Szolgáltatásaink

A KÖVETELÉSKEZELÉSRŐL ÁLTALÁBAN

A határidőn túli kintlévőségek kezelése súlyos és mindennapos probléma Magyarországon. A hazai gazdálkodó szervezetek működésének feltétele adósságállományuk és kintlévőségeik eredményes csökkentése, illetve az ezek megszüntetésére való törekvés. A gazdasági válság kirobbanása óta jelentősen romlott hazánkban a fizetési morál. A gazdasági szereplők szinte mindegyike érintett a kérdésben, akiknek komoly likviditási gondot okoz, hogy kölcsönadott pénzükhöz, elvégzett munkájuk, leszállított árujuk, vagy szolgáltatásuk ellenértékéhez nem jutnak hozzá. 

Ez az oka annak, hogy a professzionális adósságbehajtás meglehetősen fontos tevékenység.

A követelések kezelése azonban nem ekkor kezdődik, hanem már a partnerek kiválasztása során. A vevők fizetési magatartásának figyelemmel kísérése még a vállalat pénzügyi osztályának feladata. A lejárt, az esedékességet követő 90 napon túl sem megfizetett követelések kezelése azonban már meghaladhatja a vállalati pénzügyesek energiáját, szakmai felkészültségét.

Ilyenkor már célszerű lehet professzionális követeléskezelő cég bevonása.

Vállalatunkat ügyfeleink igényeinek megfelelően, tudatosan fejlesztettük, a cég vezetőségének évtizedes szakmai tapasztalata alapján. Fő célunk a tartozások kifizetésének biztosítása, viszont annak is tudatában vagyunk, hogy milyen fontos a meglévő üzleti kapcsolatok megőrzése. Ezért munkánk során - ha lehetséges - a kintlévőséget úgy hajtjuk be, hogy a partnereink és ügyfeleik közötti kapcsolatot ne veszélyeztessük. Minden ügyfelünkkel körültekintően és személyesen foglalkozunk, szem előtt tartva egyedi helyzetüket. Kellő alapossággal próbáljuk meg újraépíteni kapcsolatukat ügyfeleikkel, valamint kölcsönös megoldást találni a probléma megoldására, ami segít stabilizálni, illetve erősíteni a pénzforgalmat.


JOGI FOLYAMATOK

KÖVETELÉSBEHAJTÁS BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSON KÍVÜL

A követelésbehajtásnak nem szükséges azonnal a jogi megoldások alkalmazásával kezdődnie. A DUEL kft munkatársai először személyesen keresik fel az adós vállalkozásokat, tisztázzák szerződésszegő magatartásuk okait, tartozásuk rendezésének lehetőségeit.

KÖVETELÉSBEHAJTÁS FIZETÉSI MEGHAGYÁS ÚTJÁN

A fizetési meghagyásos eljárás olyan közjegyzői hatáskörbe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, amely a bírósági eljárásnál kevésbé költséges és sokkal gyorsabb.

JOGERŐSSÉ VÁLT FIZETÉSI MEGHAGYÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS ÚTJÁN

A fizetési meghagyás jogerőssé válását követően a bíróság kijelöli az ügyben eljáró végrehajtót. A kijelölt végrehajtóval együttműködve a végrehajtási eljárás során társaságunk teljes képviseletet szolgáltat ügyfelei részére.

KÖVETELÉSBEHAJTÁS POLGÁRI PERBEN

Amennyiben a kötelezett a fizetési meghagyással szemben ellentmondással él, akkor lehetőség van a követelést bírósági peres eljárásban érvényesíteni. A peres eljárás során társaságunk teljes képviseletet szolgáltat ügyfelei részére.

HITELEZŐI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSBAN

Amennyiben az adós jogerős fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül a tartozását nem egyenlítette ki, és azt az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, akkor az adós ellen a fizetésképtelenség megállapítására vonatkozó kérelem nyújtható be. Társaságunk elkészíti a fizetési kérelem benyújtása előtti, az adósnak szóló felszólítást, illetve, ha az eredménytelennek bizonyul, akkor elkészíti az adós fizetésképtelenségének megállapítására vonatkozó kérelmet. A hitelezői igény képviseletét a felszámolási eljárás teljes tartama alatt ellátjuk.


KÖVETELÉSÉRVÉNYESÍTÉSI TANÁCSADÁS

Társaságunk követelésbehajtási tevékenysége azzal kezdődik, hogy megbízónkkal közösen áttekintjük a vállalkozás, vállalat követeléskezelési, követelésérvényesítési tevékenységét. Az adott szituáció pontos felmérése fontos a további lépések személyre szabott kialakításához. Javasoljuk megbízóinknak, hogy lejárt követeléseiket a lejáratot követően legkésőbb 90. nap után adják át számunkra kezelésre. A gyors és határozott reakció a kialakult helyzetre jelentősen növeli a behajtási sikerességet.

Segítjük megbízóinkat a lejárt követeléseinek nyilvántartásában, javaslatot teszünk a vállalati követeléskezelés rendszerére nézve is. Munkánk során visszajelzéseket adunk megbízóink számára partnereikről. Behajtási szakértőinkről kivétel nélkül elmondható, hogy nem csak kommunikációs és tárgyalástechnikai képzésben részesülnek, hanem olyan szakmai tréningekben is, amelyek képessé teszik őket arra, hogy objektív helyzetértékeléssel a megfelelő döntéseket hozzák meg egy-egy adóssal történő egyeztetés során.

A behajtási eljárás során kollégáink maximálisan szem előtt tartják azt a tényt, hogy az adós cég vagy mögöttes felelősséggel bíró személyek a megbízónk ügyfele, és mint ügyfél fontos értéket képvisel megbízónk számára. Ugyanakkor nem veszítik szem elől feladatukat sem, amely az, hogy felvegyék a kapcsolatot, a cégek esetében a pénzügyileg illetékes személlyel, vagy az adós magánszeméllyel és a legrövidebb úton megállapodásra jussanak a pénzügyi rendezésre vonatkozóan. A megállapodás megkötését követően folyamatosan felügyelik a vállalt ütemben történő pénzügyi teljesítés folyamatát.

A DUEL Kft. eredményeinek másik kulcsa az adósság jellegéhez igazított, aprólékosan kidolgozott folyamatok és technikák, amelyek biztosítják a lehető leghatékonyabb ügykezelést, a cégek és mögöttes felelősséggel bíró személyek esetében egyaránt.